Zoet Zwanger

“Zoet Zwanger” is een preventieproject gesteund door de Vlaamse Overheid dat zich richt tot vrouwen met zwangerschapsdiabetes en hun zorgverleners. Het project is gestart in 2009, wordt gecoördineerd door de Diabetes Liga vzw (voorheen Vlaamse Diabetes Vereniging vzw) en uitgevoerd in samenwerking en overleg met VVOG en Domus Medica.Waarom dit project?

Wereldwijd wordt een ‘epidemie’ van diabetes vastgesteld. Een belangrijk deel van de deze toename wordt verklaard door een steeds ongezondere levensstijl en steeds meer overgewicht in de samenleving. Er is dringend nood aan initiatieven die diabetes preventief helpen aanpakken. Hierbij moet extra aandacht uitgaan naar personen met een hoog diabetesrisico. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes vormen in dat opzicht een unieke doelgroep. Zowat de helft van deze vrouwen, zullen al in de eerste 5 à 10 jaar na de bevalling blijvende diabetes ontwikkelen. Alle aanbevelingen stellen dat deze vrouwen na de zwangerschap opgevolgd moeten worden, wat betreft hun diabetesrisico en de noodzakelijke leefstijlaanpassingen om diabetes te voorkomen. Toch ontbreekt deze opvolging veel te vaak. Met het project Zoet Zwanger willen we deze kloof overbruggen.

Doelstelling

De doelstelling van het project Zoet Zwanger is het stimuleren van de opvolging na de zwangerschap bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Dit betekent dat leefstijlaanpassingen die diabetes helpen voorkomen worden gepromoot en een jaarlijkse screening bij de huisarts wordt geadviseerd, om diabetes vroegtijdig op te sporen.

Blijf op de hoogte!

 


Schrijf je in op de elektronische Zoet Zwanger nieuwsbrief voor zorgverleners en we houden je via regelmatige updates op de hoogte over het verloop van het project.